Sunday, November 10, 2013

MAG1C@ Kursus Asas Keusahawanan & Pengurusan Kewangan "Smart Manager"2013 at Kompleks Rakan Muda, Kuala pilah

Program ini dirangka khusus untuk membantu golongan usahawan yang baru dan juga bakal usahawan yang ingin memulakan perniagaan  sebagai kerjaya pilihan. Di samping itu  juga , program ini berperanaan sebagai salah satu cara mengenalpasti permasalahan yang sering dihadapi usahawan-usahawan, dan seterusnya membantu menanganinya. 

 
Mengenal pasti langkah-langkah penting dalam proses membangunkan usahawan berlandaskan konsep modal insan berdaya saing.


 
 Membantu usahawan-usahawan mengenal pasti agensi-agensi yang terlibat sebagai rujukan.

Memberi latihan kemahiran khusus dalam bidang usahawan tersebut.

Menjalinkan usahasama dengan pelbagai agensi kerajaan dan jaringan syarikat swasta dalam melahirkan lebih ramai lagi usahawan tempatan untuk keperluan industri negara.

Peserta berani mengeluarkan idea dalam memajukan lagi perniagaan

Semangat berkumpulat yang diterapkan sepanjang kursus ini dijalan kan..

f
Perbincangan di dalam kumpulan membuat kan peserta lebih paham akan halatuju sesuatu perniagaan
 
 
Peserta dikalangan belia turut sama menyertai kursus Asas Keusahawan ini.

En Zamani Baharom menerangkan keadan atau cabaran sebenar dalam menguruskan sesuatu perniagaan kearah menjadi seorang Uasahawan yang berjaya..Mendengar setiap permasalahan  yang dialami oleh peserta yang sudah menjalan kan perniagaan dan cuba menyelesaikan masalah tersebut..
No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...