Thursday, November 7, 2013

MAG1C@ Syarikat Latihan Kemahiran Belia-Belia FELDA... MAG2013

MAG Auto Garage menyediakan peluang kedua buat belia-belia Felda yang tercicir didalam akademik dalam meneruskan pengajian dalam bidang Kemahiran Automotif. Pelajar-pelajar terdedah dengan suasana kerja yang sebenar dalam persediaan memasukan alam pekerjaan yang sebenar. Di MAG Auto Garage ini juga, mereka didedahkan juga dengan ilmu perniagaan dan juga idea-idea baru dalam mempelbagaikan lagi cabang perniagaan.

 Kerja berkumpulan dan sentiasa bekerjasama didalam melakukan sebarang kerja

 Mengenali kerosakan sebelum melakukan sebarang penggantian alat ganti kereta

 Ketelitian dalam melakukan sebarang kerja Latihan yang diberikan sama seperti bekerja di industri yang sebenar

 Keselamatan haruslah diutamakan dalam melakukan sebarang kerja Pembahagian kerja di dalam kumpulan

 Jurulatih mengajar cara-cara penggunaan alatan mesin yang terdapat di tempat latihan

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...