Tuesday, April 12, 2011

KEJAYAAN BERMULA DENGAN LANGKAH PERTAMA


Insyaallah.....
KEJAYAAN bermula dengan langkah pertama, bukan kedua, ketiga dan seterusnya.
Banyak kejayaan yang diraih oleh individu kerana berjaya mengatur langkah pertama dengan baik dan berkesan.

Mula keluar dari sesuatu ruang yang biasa,
mencari satu peluang yang luar biasa.....

Sunday, April 10, 2011

MAG@ 100% UBAHSUAI DILAKUKAN DI Mag Auto Garage


MAG@KURSUS KHAS INTEGRITI, JATI DIRI DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Integriti adalah sifat jati diri yang merangkumi juga keikhlasan, keterbukaan, ketelusan, amanah, benar, berpegang kepada prinsip, tidak mudah dipengaruhi dan boleh dipercayai.
Sifat2 yang terdapat dalam integriti perlulah dipupuk dalam diri setiap belia Malaysia. Bermula dengan Integriti penghujungnya pasti kerjayaan,
Tanggungjawab sosial pula harus dipikul bersama diantara pemimpin, masyarakat, pertubuhan bukan kerajaan mahupun swasta. Dengan penglibatan semua golongan, secara tidak lansung mewujudkan perpaduan sesama individu....
MAG 2011......


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...