Wednesday, October 10, 2012

MAG1C@ MAG TRAINEE 2012 ( Siri1 )

MAG TRAINEE mempelajari asas kemahiran automotif dan keselamatan bekerja di bengkel. Keselamatan bekerja amatlah dititik beratkan Sebelum memasuki bengkel, kita perlu mengetahui tentang keselamtan di dalam bengkel tersebut. Di peringkat awal, tenaga pengajar akan menerangkan peraturan keselamatan kepada pelajar. Peraturan keselamatan dalam bengkel haruslah dipelajari dari semasa ke semasa. Ini kerana, kita akan memulakan kerja dengan alatan mekanikal yang berisiko tinggi dan boleh mendatangkan bahaya. Sewaktu kita bekerja, kita perlu berwaspada bagi mengelakkan kejadian yang tidak diingini berlaku. Peralatan yang telah digunakan haruslah disimpan kembali ke tempat asal bagi memudahkan pelatih lain mencari dan menggunakannya.
No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...