Thursday, September 6, 2012

MAG1C@ Educational Innovation Of Motorsports & Automotive Race (EIMA Race)

Pertandingan mereka bentuk kereta sukan perlumbaan adalah satu pertandingan reka bentuk antara Institusi Tinggi Malaysia, di mana pelajar akan mereka bentuk dan membina replika kereta dari mereka sendiri.
Menganbil bahagian dalam pertandingan ini pelajar akan mengikut rapat proses kehidupan sebenar jurutera dalam syarikat-syarikat berasaskan automotif iaitu lakaran teknikal, mengira dan menganalisis.

Menyerlahkan Pendidikan Melalui Sukan Bermotor
Pertandingan mereka bentuk sukan perlumbaan kereta adalah satu platform untuk memdedahkan pelajar dengan reka bentuk terutamanya dalam bidang automotif dan sukan bermotor.
Pelajar akan mereka bentuk kereta lumba sukan mereka dengan idea-idea dan kreativiti mereka sendiri mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...