Thursday, June 21, 2012

MAG@ LATIHAN YG DILAKUKAN OLEH PELATIH DI MAG AUTO GARAGE...MAG2012

Pelatih di MAG AUTO GARAGE melakukan latihan melalui cara sebenar bekerja di industri automotif. Dengan melakukan latihan seperti ini, ia menyediakan pelatih dalam menempuh cabaran semasa memasuki alam pekerjaan yang sebenar.

kerja berkumpulan dalam menyelesaikan masalah


membahagikan kerja...No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...