Sunday, March 2, 2014

Mag1c@ Discussion Our Services Package MAG & NSM

MAG dan NSM sentiasa melakukan perbincangan dan perjumpaan dari masa ke semasa dalam menyampaikan maklumat kepada semua staff agar semua tahu aktiviti semasa dan hala tuju syarikat.


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...