Sunday, April 8, 2012

MAG@ MOTORSPORT TOURISM PRODUC...MAG2012

Dalam Motorsport bukan hanya dipandang dari sudut perlumbaan sahaja.... Ia nya boleh dijadikan satu tarikan kawasan pelancongan sama seperti tempat-tempat di bawah. MOTORSPORT TOURISM PRODUC dapat menarik minat pelancong dari luar supaya datang ke Malaysia, secara tidak lansung dapat menambah kan lagi pendapatan Negara... MAG1C 2012
No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...