Tuesday, November 29, 2011

MAG1C@ RAKAN MUDA / INOVASI FELDA @ MAG2011

HASIL INOVASI BELIA FELDA/RAKAN MUDA

Felda inspirasi kami....

Rakan Muda Membina modal insan belia remaja yang bersatu padu, berdisiplin, berakhlak dan berkemahiran, aktif serta mengamalkan gaya hidup berkualiti, berdaya maju dalam aspek sosio budaya serta berupaya menjadi pemangkin kearah perpaduan dan pembangunan negara

Melahirkan belia yang kreatif, inovatif dan mahir
No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...