Thursday, July 7, 2011

MAG@MENJANA BELIA BERFIKIRAN LEBIH KREATIF DAN INOVATIF


MAG menjurus ke arah pemupukan belia yang kreatif sebagai asas memacu pertumbuhan negara. Seruan ini amat bertepatan kerana belia hari ini sedang berdepan pelbagai cabaran pada era peralihan zaman.

Antara cabaran utama di zaman ini yang perlu ditangani belia ialah realiti persaingan terbuka di dalam segenap aspek kehidupan. Realiti ini digerakkan oleh perubahan zaman yang sering dikenali sebagai globalisasi. Persaingan pada hari ini tidak lagi bersifat setempat atau di dalam sempadan negara, tetapi persaingan bercorak global. Kita sedang bersaing dengan seluruh warga dunia.

Dalam sukan permotoran negara, belia haruslah lebih kreatif dan inovatif untuk menjadikan hobi belia2 malaysia ini sebagai satu pendapatan yang secara tidak lansung menjana ekonomi negara.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...