Monday, March 5, 2012

MAG1C@ SUKAN PERMOTORAN, KEMAHIRAN, KOMUNITI DAN KEUSAHAWANAN...MAG2012

OBJEKTIF DAN HALA TUJU MAG2012

Sukan Permotoran
Membawa belia kearah sukan permotoran melalui saluran sebenar dan
memartabatkan sukan bermotor sebagai satu industri

Kemahiran
Menyediakanpeluanag ke dua bagi golongan belia khusus dalam bidang
kemahiran automotif selaras dengan kepesatan automotif negara.

Komuniti
Membina komuniti belia yang bersatu padu berdisiplin berakhlak tinggi dan
bergerak maju dalam bidang sosial dan ekonomi

Keusahawanan
Memupuk nilai-nilai keusahawanan dalam melahirkan Usahawan yang kreatif
dan berinovasi

1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...